Πρόσκληση για την παρουσίαση του εκδοτικού μας οίκου, “ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΕΣ”, και του πρώτου μας βιβλίου με τίτλο “Ο Ήλιος και το Φεγγάρι”